HomeProjektyRok 2019

Projekty 2019

Dofinansowane przez Gminę Stalowa Wola

Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli

 

Dofinansowane przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

Rodzinna Profilaktyka -  Zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Kompendium Rodzica i Dziecka na bis -  Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Jak być lepszym? - 3  organizacja szkolenia -  Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie