HomeProjektyRok 2018

Projekty 2018

Dofinansowane przez Gminę Stalowa Wola

Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli

Koncerty Chóru Gaude Vitae promujące Stalową Wolę

Twórcza aktywizacja naszym celem

 

Dofinansowane przez Województwo Podkarpackie -  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

Rodzinna Profilaktyka -  Zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Mamo tato naucz się mnie kochać -  Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jak być lepszym? - 2  organizacja szkolenia -  Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie