HomeProjektyRok 2017

Projekty 2017

Dofinansowane przez Gminę Stalowa Wola

Jubileusz 10 lecia Klubu Seniora

Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli

 

Dofinansowane przez Województwo Podkarpackie -  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

Kompendium Rodzica i Dziecka - Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Brawo MY - Zadanie z zakresu pomocy społecznej

Rodzinne Perpetuum mobile - Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Punkt Zwrotny - Zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Jak być lepszym...? organizacja szkolenia. - Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizacja szkolenia dla specjalistów pracujących na rzecz osób dotkniętych, uwikłanych zjawiskiem przemocy domowej. Interwencja Kryzysowa - Podstawy Profesjonalnej Praktyki - szkolenie na temat metod interwencji kryzysowej przydatnych w pracy z osobami w kryzysie spowodowanych doświadczaniem przemocy.