HomeProjektyRok 2016Informacja z zakończenia projektu "Mamo, Tato naucz się mnie kochać"

Informacja z zakończenia projektu "Mamo, Tato naucz się mnie kochać"

 "Mamo, Tato naucz sie mnie kochać" - o projekt , który od września 2016 do lutego 2017 realizowany był przez Stowarzyszenie "Równowaga " w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W projekcie wzięły udział matki i ojcowie, którzy chcieli podnieś świadomość swojego rodzicielstwa.

Matki i ojcowie uczestniczyli w "Szkole dla Rodziców i Wychowawców" , w zajęciach profilaktyczno - edukacyjnych "Jaka wychowywać bez przemocy", w grupie wsparcia "Widzę szansę", oraz w konsultacjach indywidualnych ze specjalistą.

 

Ukończenie "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" - zaowocowało wzrostem umiejętności wychowawczych, dzięki czemu dostarczyliśmy im narzędzi do lepszego porozumiewania się,  poszanowania uczuć i potrzeb dzieci, które może do tej nie były przez nich w pełni przestrzegane i zaspokajane.

Dla wielu kobiet i ojców uczestnictwo w warsztatach było okazją do zapoznania się z innymi, niż dotychczas stosowane, formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne emocjonalnie zachowania dziecka, określania norm dotyczących zachowań dzieci, wymierzania kar.

Warsztaty miały za zadanie pomóc im wzmocnić się w ich roli mamy, taty  rodzica, aby w przyszłości móc na nowo budować więź z dzieckiem, którego teraz nie ma z nimi.

Celem zajęcia profilaktyczno - edukacyjne "Jak wychowywać bez przemocy" było podniesienie świadomości młodych matek i ojców jakie są skutki stosowania przemocy wobec dzieci, że każde szarpanie, wyzywanie zostawia swoje piętno na dziecku. Chcieliśmy pokazać uczestnikom warsztatu co można robić , jak pracować z dzieckiem nad jego rozwojem nie stosując przemocy. Pokazałyśmy  wskazówki jak wychowywać swoje dzieci  bez przemocy, w myśl zasad pozytywnego rodzicielstwa.

 

 Celem grupy "Wiszę szansę" było popracowanie nad wcześniejszymi doświadczeniami matek i ojców w kwestii wychowania ich dzieci.  Zastanawialiśmy się  czy mieli oni w dzieciństwie odpowiednie wzorce do naśladowania jeśli chodzi o opiekę i wychowanie. Popracowałyśmy nad ich samooceną i poczuciem własnej wartości. Podzieliliśmy  się doświadczeniem w kwestii dotychczasowego wychowania dzieci, co się udało, a co można naprawić i w jaki sposób, aby przyszłe wychowanie było wolne od przemocy, a skupione wokół harmonijnego rozwoju dziecka.

Indywidualne konsultacje ze specjalistą - dało szansę matkom i ojcom na indywidualne skonfrontowanie się ze swoim problemem, który często był trudny do opowiedzenia na grupie bo dotyczy krzywdy wyrządzonej najbliższym. Konsultacje indywidualne były formą rozmowy na wybrany temat, który jest trudny i blokuje dalsze działanie konkretnej osoby. Czasem ta rozmowa sam na sam obaliła temat tabu, była początkiem zmian, których osoba chce dokonać. 

Każde działanie podjęte w ramach projektu  nawiązywało w swej tematyce i treści do tytułu projektu "Mamo, tato naucz się mnie kochać", czyli chcieliśmy aby każdy uczestnik zastanowił się w różnych aspektach i perspektywach nad swoim rodzicielstwem. Mamy nadzieje, że to przez te kilkanaście spotkać z osadzonymi udało sie to zrealizować.

 Projekt skierowany był bezpośrednio do osób zainteresowanych, które mogą realnie wpłynąć na zmianę swojego  zachowania szczególnie jeśli chodzi o wychowanie dzieci.

Podniesienie świadomości profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz modelowanie pozytywnego rodzicielstwa na pewno korzystnie wpłynie na dalsze losy osadzonych. Projekt wyposażył ich w wiedzę i umiejętności, które w praktyce będzie można wykorzystać w kontaktach ze swoimi dziećmi.

Zarówno dzieci jak i najbliższa rodzina również będą mogli realnie obserwować zmianę, która dokonała się w mamie lub tacie w kontaktach z nimi. Mamy nadzieję, że projekt każdemu uczestnikowi pozwolił przemyśleć swoje dotychczasowe postępowanie względem własnych dzieci i wskazał im zasady wychowania bez przemocy.

Działania projektowe skierowane były do osadzonych matek i ojców, natomiast wpływ tych działań mamy nadzieje, że da się odczuć przez wszystkie osoby związane najbliżej z osadzonymi.