I Międzypowiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”

Grupa inicjatywna śpiewających seniorek (z chóru Gaude Vitae i Klubu „Promyk”) wzięła udział z powodzeniem w konkursie FIO Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. „Inicjatorki”, mając własne, bardzo dobre i rozwijające doświadczenia z udziału w Przeglądach Artystycznej Twórczości Seniorów zaproponowały organizację I Międzypowiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”. Do pomysłu z dużą otwartością odnieśli się Spółdzielczy Dom Kultury, gdzie 11 października odbędzie się Przegląd i Państwowa Szkoła Muzyczna – dyrektor PSM zadba o fachowe Jury. Patronat nad Przeglądem objęli Starostowie Stalowej Woli i Niska.

 Celem Przeglądu jest aktywizacja amatorskiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów, możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych seniorów, wymiana doświadczeń, konfrontacja dokonań artystycznych środowisk twórczych seniorów. Nagrodą dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach (zaplanowaną w realizowanym projekcie) jest  sfinansowanie kosztów  transportu na XII Ogólnopolski Przegląd  Amatorskiej Twórczości Artystycznej "Teraz my", który odbędzie się w listopadzie w Warszawie.