Darowizny otrzymane w 2019 r.

DAROWIZNY OTRZYMANE W 2019 R.
i ich wykorzystanie na działalności statutowe
PUBLIKACJA NA PODSTAWIE: Art.18 ust. 1e pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
działalność kulturalna 36 500
profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy 5 500
pomoc społeczna 2 780
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 66 700
Razem 111 480