Zaproszenie na walne zgromadzenie 2019 r.

Stalowa Wola. 03.06.2019 r.

 

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

 

W dniu 21.06.2019 r. tj. sobota o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego.
  7. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na powagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

 

 

                                                                                                      Zapraszamy

 

                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia